kinderopvang

Help het mijzelf te doen (Maria Montessori)

Professionalisering pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal 

Voor een kinderopvangorganisatie

 

hebben we een drietal

 

bijeenkomsten verzorgd rondom

 

spelend leren. We hebben gekeken

 

naar het spel, de betrokkenheid

 

van jonge kinderen en hoe de

 

pedagogisch medewerker hierop

 

kan afstemmen. 

Workshop omgaan met gedrag.

Voor een samenwerkingsverband

 

van peuterspeelzalen hebben we

 

een tweetal  workshops

 

georganiseerd rond het

 

pedagogisch handelen van de

 

leidsters. Vanuit het gericht kijken

 

naar  alledaagse situaties zijn we in

 

gesprek gegaan over wat dit

 

betekent voor het handelen van de

 

leidsters m.a.w.: “Hoe stem je de

 

begeleiding af op de behoefte van

 

peuters”.

Spel als motor van de brede ontwikkeling. 

Spelen en peuters horen bij elkaar.

 

Immers middels spel ontwikkelen

 

jonge kinderen zich op hun eigen

 

natuurlijke wijze en doet spel appel

 

op een breed scala van

 

ontwikkelingsgebieden. In de

 

workshop “Spel als motor voor de

 

ontwikkeling” zijn we  voor een

 

aantal peuterspeelzalen dieper

 

ingegaan op de vraag hoe we spel

 

bewust kunnen inzetten om bij te

 

dragen aan de brede ontwikkeling

 

van peuters.  

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com