Margo Lambers

Ik ben begonnen als orthopedagoog op een cluster 4 school gecombineerd met het

 

werken in het HBO onderwijs. Voor mij is de overdracht van kennis en het werken in de

praktijk een waardevolle mix. Mijn focus ligt op de sociaal emotionele ontwikkeling van

 

jonge kinderen, daarbij zijn kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag een uitdaging. Ik

 

heb mij veel bezig gehouden met de begeleiding en aanpak van kinderen met ASS. Nu

 

werk ik als orthopedagoog in het ZML en ben ik verbonden aan het lectoraat Early

 

Childhood van de Hogeschool Stenden/NHL.Vanuit ASK verzorg ik workshops,

 

intervisiegroepen en coach ik professionals die werken met Jonge kinderen. Daarbij

 

kunnen allerlei thema’s aan de orde komen, het observeren en afstemmen op

 

de ontwikkeling, het maken van groepsplannen en het vertalen van de theorie rondom de

 

ontwikkeling van jonge kinderen naar de praktijk. Enthousiasmeren, inspireren, het

 

overdragen van kennis en vaardigheden met daarbij de vertaling naar het eigen handelen

 

staan centraal.

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com