Marlou Thuys

Na jaren als leerkracht in de onderbouw van het basis onderwijs werkzaam te zijn geweest heb ik de

 

afgelopen jaren ervaring opgedaan als docent in HBO-Master opleidingen en ambulant begeleider

 

(cluster 4 leerlingen en het jonge kind) . Vanuit beide functies heb ik leerkrachten ondersteund bij het

 

verstaan van lastig en belangrijk gedrag en/of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen, beschrijven

 

van de daarbij passende onderwijsbehoefte en onderwijsaanbod. 


 

 

Vanuit ASK verzorg ik workshops, intervisiegroepen en coach ik  professionals die werken met jonge

 

kinderen. Daarbij kunnen allerlei thema’s aan de orde komen, zoals inzetten van spel, grip op de groep,

 

ondersteuning bij het bevorderen van sociale en emotionele ontwikkeling en kijken naar kinderen.

 

Enthousiasmeren, inspireren,  het overdragen van kennis, vaardigheden en de vertaling naar eigen

 

handelen staan hierbij centraal.
 

Mijn vaardigheden als beeldcoach, waarin ik vanuit filmbeelden in  gesprek ga met leidsters, blijken

 

daarbij in specifieke situaties een waardevol instrument te zijn. 
 

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com