Onderbouw basisschool

Het gaat niet om antwoorden op de vraag: “Hoe is dit kind?”, maar “Hoe moeten we verder met dit kind?” (Leon van Gelder)
​Volgen van de ontwikkeling

 

In een samenwerkingsverband van een twintigtal scholen hebben we aan de hand van ontwikkelingslijnen leerkrachten

 

meegenomen in het gericht observeren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Aan de orde zijn gekomen: de sociaal-

 

emotionele ontwikkeling; de spelontwikkeling; de motoriek en de spraak-taal ontwikkeling. In een viertal bijeenkomsten van 3 uur

 

zijn de ontwikkelingslijnen verkend en komen we tot een beredeneerde aanbod.

Teamscholing ten aanzien van gesprekken met ouders​

 

Voor een groep belangstellende leerkrachten van diverse scholen binnen één bestuur is een scholingstraject rondom het voeren van

 

gesprekken met ouders uitgevoerd. Naast de algemene gespreksvaardigheden zijn er allerlei casussen besproken en geoefend. Dit in een

 

drietal bijeenkomsten van drie uur.

Klassenconsultatie  

 

​Voor twee schoolbesturen hebben we leerkrachten gecoacht vanuit specifieke ondersteuningsvragen.  Dit waren vragen rond het

 

eigen functioneren van de leerkracht als: “Help mij weer grip op de groep te hebben” of vragen rond de begeleiding van een

 

specifieke leerling, zoals: ”Hoe kan ik deze leerling zo begeleiden dat zijn zelfstandigheid zich weer kan gaan ontwikkelen”. In

 

bepaalde situaties zijn in overleg met de leerkracht (en met toestemming van ouders) filmopnames gemaakt.  Dit was een

 

krachtig ondersteuningsgereedschap die de krachtbronnen in de leerkracht optimaal heeft geactiveerd en ondersteund.

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com