Pier Tjepkema

Ik ben begonnen als leerkracht in het reguliere basisonderwijs, daarna intern begeleider en

dat combineerde ik met werken voor een schoolbegeleidingsdienst als

 

ontwikkelingspsycholoog. De laatste jaren werkte ik als docent in het HBO onderwijs. Mijn

 

focus ligt op het teambreed bepalen van een goede aanpak voor passend onderwijs of

 

opvang, daarnaast kan ik teamprocessen begeleiden en aansturen met oog voor het individu. 

 

 

 

Vanuit ASK verzorg ik workshops, intervisiegroepen en coach ik professionals die werken met

 

Jonge kinderen. Daarbij kunnen allerlei thema’s aan de orde komen, het verbinden van kennis

 

aan handelen en het maken en uitvoeren van plannen om de ontwikkeling optimaal te

 

stimuleren. Enthousiasmeren, inspireren, het overdragen van kennis en vaardigheden met

 

daarbij de vertaling naar eigen handelen staan centraal.

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com